Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

The heart asks pleasure first

The heart asks pleasure first
and then excuse from pain
and then those little anodynes
that deaden suffering.

And then to go to sleep
and then if it should be
the will of its Inquisitor,
the liberty to die.

Emily Dickinson

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου